När är det jaktsäsong?

I Sverige omfattar jaktsäsongen mer eller mindre hösten samt vintern, mellan augusti och februari. För varje viltart kan dock jakttidens längd och start variera stort mellan landets olika delar.

Som jägare måste man noga hålla reda på vilka tider som gäller. Alltså är det också nödvändigt för en utländsk jägare att fråga sin jaktvärd om vilka jakttider som gäller där jägaren avser att jaga. Detta bestämmer alltså vilka djur jägaren får jaga. Under jaktsäsongen är det också många som har skyddsväst på hunden eftersom att vildsvinen ofta är väldigt aktiva och kan bli aggressiva.

Älgjakten

I både mellersta Sverige och södra Sverige har älgjakten sin början i oktober månad och den pågår i omkring två månader, fram till december. I Sveriges norra delar startar älgjakten i september månads början och därefter delas den upp i två perioder. Detta på grund av att jakten pausas när älgarna brunstar mellan september och oktober. Om området där jakten ska pågå är mycket litet är det ofta som så att älg bara får jagas under några dagar.

Olika jakttider för olika djur

Jägarförbundet skriver att jakttiden för rådjur är lång i Sverige:

Den börjar den 16 augusti med jakt på hornbärande djur. I södra och mellersta Sverige blir kiden tillåtna den 1 september. Från och med den 1 oktober är alla rådjur tillåtna. I norra Sverige slutar rådjursjakten den 31 december och i övriga Sverige den 31 januari. Vissa län har också jakt på hornbärande rådjur under tiden den 1 maj – den 15 juni.

I Sverige ser man över tiderna för jaktsäsongen var tredje år, och det är den Svenska regeringen som fastställer vilka tider som ska gälla. Det förekommer ofta att olika jakträttsinnehavare begränsar jakt på vissa arter. De kan till exempel starta jakten senare eller avsluta jakten innan det egentliga slutdatumet.